Plísně, pesticidy … je to s potravinami opravdu tak zlé?

Publikováno: 24.04.2017     Autor: Zdravá potravina

Plísně (mykotoxiny), rezidua pesticidů - v poslední době velmi oblíbené téma testů jak dozorových orgánů, tak i spotřebitelských organizací a nezávislých testů.


V poslední době čím dál tím více testů (nezávislé i od dozorových orgánů) objevují v potravinách látky, které by tam být neměly. Jednak je to dáno čím dál tím větší citlivostí laboratorních metod, ale i tím, že se sledují látky, které nás dříve nezajímaly. 

V současnosti největším strašákem jsou rezidua plísní (mykotoxiny), zejména ve skořápkových plodech, obilovinách, luštěninách, suchém koření, ovoci a výrobcích z nich. Mnoho standardů pro provádění analýzy mykotoxinů je garantováno European Committee for Standardization. Kompletní odstranění mykotoxinů z potravin je v podstatě nemožné, je tedy velice důležité zajistit, aby jejich množství neohrožovalo zdraví. Jsou stanovené limity, které v případě potravin pro děti jsou přísnější než pro ostatní potraviny. Bohužel zde například nákup BIO nezajistí jistotu nezaplísněných potravin.

Dalším problémem bývají rezidua pesticidů – zde jde hlavně o kvalitu (resp.) ošetření surovin použitých k výrobě potravin. Tento problém je zejména u zeleniny, ovoce a opět obilovin či luštěnin a výrobků z nich. Podle použitých pesticidů se dá dokonce poznat zemi původu, protože ne ve všech zemích Evropské unie jsou povoleny stejné přípravky. Zde nákup BIO už může pomoci se těmto reziduím vyhnout.

Přestože se objevují problematické výrobky v obchodní síti, rozhodně to neznamená, že se máme bát nakupovat. Jen je dobré vědět, které potraviny jsou rizikové a už při nákupu si všímat takových drobností jako jsou kapičky vody pod obalem, mírně odlišná barva než je standardní a hlavně pak doma potraviny skladovat tak, jak se má.