Toxinem kontaminované hrozinky

Publikováno: 21.12.2016     Autor: Zdravá potravina

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala společnosti Penny Market s.r.o. prodávat rozinky značky ENSA v balení 500 g, označených datem minimální trvanlivosti do 31. 7. 2017, šarže: E03160323C.


 

Kontrola  Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zjistila toxinem kontaminované hrozinky z dovozu  prodávané v síti Penny Market, s.r.o.

 

Jedná se o  rozinky značky ENSA v balení 500 g, označených datem minimální trvanlivosti do 31. 7. 2017, šarže: E03160323C. SZPI zakázala tento výrobek dále prodávat.

 

Laboratorní rozbor zde potvrdil nadlimitní přítomnost látky ochratoxin A. Zjištěné množství 32,84 mikrogramu na kilogram (μg/kg) více než trojnásobně překročilo zákonem maximální povolené množství 10 μg/kg. Ochratoxin A je látka produkovaná plísněmi, která má v případě konzumace nežádoucí dopad na lidské zdraví.

Výrobcem potraviny byla slovenská společnost Encinger SK, spol. s.r.o., Jadranská 13, Bratislava.

Kontrolované osobě bylo uloženo opatření k okamžitému stažení uvedené šarže ze všech svých provozoven a bude s ní zahájeno správní řízení o uložení sankce.

 

V zájmu ochrany spotřebitelů bylo dále kontrolované osobě nařízeno provést laboratorní analýzu u třech dalších šarží uvedené potraviny a to na vlastní náklady.

 

Zdroj: Tisková zpráva SZPI ze dne 21. 12. 2016.