Monitoring zemědělských půd

Publikováno: 28.04.2017     Autor: Zdravá potravina

Tato zpráva je zaměřena na popis dlouhodobého stavu zatížení ploch některými organickými látkami na vybraných monitorovacích plochách v období 2004 až 2015.


Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování různých parametrů na stálých monitorovacích plochách. Systém byl založen v roce 1992. V půdách se hodnotí obsahy organických polutantů (např. polycyklické aromatické uhlovodíky).BMP. každoročně pak vychází podrobné hodnocení těchto látek ve výročních zprávách Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích. Třeba na rok 2016 se můžete podívat zde.

V současnosti vychází zpráva se souhrnnými výsledky - zaměřena na popis dlouhodobého stavu a případného vývoje uvedených parametrů na vybraných monitorovacích plochách v období 2004 až 2015.  Zpráva hodnotí stav zemědělské půdy z hlediska obsahů perzistentních organických polutantů (POP) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Zprávu vytvořil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, sekce zemědělských postupů.

 

Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravinDiskuse k článku

Zatím nebyl přidán žádný komentář

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen.