Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

Eurobarometr 2022 – bezpečnost potravin

Publikováno: 19.11.2022     Autor: Slunew

Dne 28. září 2022 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zprávu týkající se výsledků průzkumu Eurobarometr 2022 pro oblast bezpečnosti potravin v EU.


Průzkum Eurobarometr o bezpečnosti potravin pro rok 2022 byl proveden ve 27 členských státech EU mezi 21. březnem a 20. dubnem 2022. Celkem 26 509 respondentů z různých sociálních a demografických skupin bylo lokálně osobně dotazováno (metoda „face to face“) v jejich mateřském jazyce (za využití sítě Kantar). V zemích, kde nebylo možné používat pouze osobní rozhovory kvůli dopadu COVID-19, byly k doplnění osobních rozhovorů použity také online rozhovory. Použitá metodika odpovídá standardnímu průzkumu Eurobarometru. Některé dotazy se opakují z dřívějších studií (2018), toto pak umožňuje sledovat trendy v čase.

Tento speciální Eurobarometr, který si objednal právě úřad EFSA, zkoumá vnímání a postoje Evropanů k bezpečnosti potravin a poskytuje poznatky z hlediska:

  • zájmu Evropanů o témata související s bezpečností potravin a faktory ovlivňující rozhodování související s potravinami;
  • povědomí o tématech bezpečnosti potravin a jejich hlavní obavy, stejně jako postoje ke zdravé výživě a rizikům souvisejícím s potravinami;
  • hlavních informačních kanálů o rizicích souvisejících s potravinami;
  • úrovně důvěry v různé aktéry celého řetězce (tzv. od vidlí až po vidličku);
  • povědomí o různých aspektech systému EU pro bezpečnost potravin;
  • chování v oblasti bezpečnosti potravin na příkladu propuknutí alimentární nákazy.

Vybrané výsledky studie relevantní pro ČR

V rámci faktorů ovlivňujících rozhodování o výběru potravin uvádí respondenti z ČR následující pořadí priorit či důležitosti: cena (náklady), chuť, obsah živin, původ potravin, bezpečnost potravin a následně s výrazným odstupem etika a víra (náboženské souvislosti, pohoda zvířat apod.), případně dopad na životní prostředí a klima. Toto pořadí se zásadně nijak nemění napříč věkem ani dle pohlaví.

Konkrétní čísla potom pro ČR při zvažování nákladů uvádějí 68,6% (pro srovnání vede Portugalsko 73,6% a Lotyšsko 70,2%, na opačném konci se nachází Itálie 39,6% a Lucembursko 35,0%). Chuť jako faktor výběru potravin uvádí v ČR celkem 56,8% respondentů (tato položka je významná pro Bulharsko 69,1% a Portugalsko 65,7%; nejméně významná pro Rumunsko 42,7% a Slovinsko 37,1%). Obsahu živin si v ČR všímá 46,3% respondentů (tento faktor je důležitý rovněž např. pro Holandsko 61,5% či Maltu 52,2%, nejméně důležitý pro Portugalsko 35,0% a Francii 33,3%). Význam původu potravin uvádí v ČR celkem 45,0% respondentů (ve Slovinsku 62,2% a Itálii 58,9%, naopak v Holandsku pouze 23,7% a Maltě 19,9%). Bezpečnost potravin sleduje v ČR celkem 35,8% dotázaných (Kypr uvádí 69%, Řecko 65,2%, naopak Estonsko 34% a Švédsko 33,8%). Etika a víra v souvislosti s produkcí potravin je významná pro 7,9% českých respondentů (Lucembursko 24,5%, Rumunsko 24,3%, naopak Řecko, Litva a Malta uvádějí shodně 5,7%, Španělsko 5,5%). Význam dopadu na životní prostředí a klima hraje v ČR jen malou roli - 5,7% (Švédsko 29,4%, Holandsko 28,9%, naopak Belgie 4,6% a Lotyšsko 3,4%).

Průzkum a jeho technické zpracování umožňuje rovněž vysledovat určité trendy. Výsledky předchozího průzkumu byly vyhodnoceny, a především zveřejněny v roce 2019. Srovnání výsledků ukazuje následující: Náklady jako faktor ovlivňující výběr potravin uvádělo v ČR v roce 2019 celkem 62,1% respondentů, nyní 68,6%, jak je již uvedeno výše (v EU to bylo v roce 2019 celkem 51,3% a nyní aktuálně pro EU27 53,9%). Chuť byla v roce 2019 důležitá pro 53,5% respondentů, nyní 56,8% (v EU to bylo v roce 2019 celkem 48,9%, nyní 51,3%). Obsah živin označilo v roce 2019 celkem 40,0% respondentů, nyní 46,3% (v EU to bylo v roce 2019 celkem 44,2%, nyní 41,4%). Původ potravin tvořil v roce 2019 celkem 56,0%, nyní 45,0% (v EU to bylo v roce 2019 celkem 53,0%, nyní 46,4%). Bezpečnost potravin v roce 2019 tvořila 39,7%, nyní 35,8% (v EU to bylo v roce 2019 celkem 50,4%, nyní 45,7%). Etika a víra tvořila v roce 2019 celkem 12,2%, nyní 7,9% (v EU to bylo v roce 2019 celkem 19,3%, nyní 14,6%).

Zprávu týkající se výsledků průzkumu Eurobarometr 2022 pro oblast bezpečnosti potravin v EU lze najít na adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/eurobarometer22

Zdroj: EFSA

Nejnovější články

Monitoring dietární expozice člověka v ČR

Monitoring dietární expozice občanů ČR nebo-li laicky řečeno, co pozitivního…

Muffiny

Mufinny jsou druh sladkého pečiva pečeného v papírovém košíčku. Díky košíčku…

Pojďte nám pomoct!

Rádi pro vás rozšiřujeme, opravujeme a udržujeme v chodu databázi námi…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?