Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

Jsou ryby více zdravé nebo nebezpečné ?

Publikováno: 16.04.2012     Autor: Neznámý

Že jsou ryby zdravé asi všichni víme, ale máme se jim vyhýbat kvůli obsahu toxických látek ? Infografika přiložena.


Rady v oblasti výživy jsou obvykle jednoznačné. Měli bychom jíst více zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků. Měli bychom jíst méně tuků s trans-mastnými kyselinami, méně cukru, méně solit.

A pak jsou tu ryby.

Měli bychom jich jíst více, protože mají zdravé omega-3 tuky. Ale údajně jich máme jíst méně, protože jsou plné znečišťujících látek. Rovnováhu mezi riziky a prospěšností je těžké nastavit dokonce i pro lékaře a vědce na tomto poli. Například losos: podle souhrnného upozornění, vydaného FDA ( Úřad pro potraviny a léčiva) a agenturou na ochranu životního prostředí znamená losos nízké znečištění rtutí a je bezpečný i pro těhotné ženy. Zatímco Fond na obranu životního prostředí prohlašuje, že všichni dospělí – nejen těhotné ženy – mají omezit konzumaci divokého lososa (s výjimkou aljašského) na jednu porci za měsíc, a lososa z farem nejvýše dvě porce za měsíc, z důvodů znečištění PCB (polychlorovanými bifenyly).

Tento rozpor nastoluje dvě otázky: Co víme o rybách, a co víme o radách, které ohledně ryb dostáváme? Samozřejmě víme, že jíst ryby je zdravé. Samozřejmě víme, že jíst kontaminovanou potravu je riskantní. Výhody jsou většinou připisovány dlouhým řetězcům omega-3 polynenasycených mastných kyselin v rybích tucích, a téměř výlučně jen v nich. Nejvíc uznávaným prospěchem pro zdraví je snížené riziko srdečních chorob a v případě těhotných žen zlepšení vývoje nervové soustavy u plodu a u malého dítěte. Dalším zmiňovaným užitkem je nižší riziko mozkové mrtvice a zlepšení nálady.
Rizika se týkají rtuti a polychlorovaných bifenylů, PCB, obojí jsou vedlejším produktem průmyslové činnosti. (V USA jsou PCB zakázány od r. 1979. Jejich množství v životním prostředí přetrvává, ale postupně se snižuje.) Tyto znečišťující látky se ukládají v rybí tkáni. Čím větší ryba- dravec, tím vyšší koncentrace znečišťujících látek v tkáni, jak postupně větší ryby polykají ty malé. Ryby jsou jediní predátoři, které člověk jí pravidelně. Dlouhožijící predátoři jako je mečoun mají v těle vysoký stupeň znečištění. Ryby jsou také kontaminované dioxiny, které vznikají jako vedlejší produkt spalování odpadů. Více dioxinů však přijímáme z masa, mléka a mléčných výrobků než z ryb.

Riziko versus užitek


V posledních letech se některé vědecké instituce snažily zvážit rizika konzumace ryb ve srovnání s výhodami. Dvě významné skupiny, Institut medicíny v roce 2007 a FAO, Organizace pro potraviny a zemědělství při Spojených národech, spolupracující se Světovou zdravotnickou organizací, v roce 2010, vytvořily tým odborníků pro otázky výživy, toxikologie a epidemiologie. Odborníci měli za úkol vyhodnotit data a matematicky je zpracovat. Obě skupiny vydaly doporučení pro těhotné ženy a ostatní dospělou populaci, a jejich rady se výrazně podobaly. Pro těhotné ženy je jejich doporučení v souladu s velmi známým souhrnným upozorněním, vydaným FDA/ EPA v r. 2004: Jezte nejvýše 340 g ryb týdně, se zaměřením na ryby s nízkou koncentrací rtuti, a vyhýbejte se nejvíce kontaminovaným druhům: mečounům, žralokům, královským makrelám. Pro ostatní dospělé lze radu shrnout těmito slovy: Jezte ryby.

Takže proč všichni nejíme ryby a o víc se nestaráme? Kvůli takovým varováním jako přicházejí z Fondu ochrany životního prostředí . Jejich příručka o konzumaci ryb uvádí seznam 21 rybích druhů, které se nedoporučují jíst dospělým osobám více než jednou za měsíc, za „předpokladu, že nejedí žádné jiné kontaminované ryby.“
Povolené maximum za měsíc je jedna porce platýze, okouna nebo černoploutvého tuňáka a po zbytek měsíce je vaše volba omezena na nejméně kontaminované ryby jako halibut, mořský jazyk nebo žlutoploutvý tuňák.
Proč si Fond ochrany životního prostředí protiřečí s Institutem medicíny a Světovou zdravotnickou organizací a Organizací pro potraviny a zemědělství při OSN? Protože na rozdíl od těchto organizací Fond ochrany životního prostředí započítává pouze rizika: porovnává úrovně znečištění ryb s limity danými FDA a EPA (Federálním úřadem pro potraviny a léky a Agenturou pro ochranu životního prostředí USA), a podle toho dává rady.

Timothy Fitzgerald, který vypracoval příručku Fondu ochrany životního prostředí, ví, že tento návod nezkouší vyvážit rizika a pozitiva. Říká:“ Neexistuje žádný všeobecně uznávaný způsob, jak rovnováhu docílit, a my jsme pracovali velmi tvrdě na tom, abychom nenastavili naše vlastní nová pravidla.

Mozaffarian nesouhlasí s dosaženým výsledkem.
Říká: „Máme skvělé vědce s dobrým myšlením, kteří však byli vzděláváni v rámci toho, jak posuzovat riziko. Tento rámec je špatný , protože vy nejíte pouhou kontaminující látku, vy jíte rybu, a nemůžete jít jen do rizika, aniž byste získali také užitek. “

Nastavení limitů


Existuje další problém s radami vycházejícími pouze z rizika: záležitosti kolem bezpečných limitů FDA a EPA pro rtuť a polychlorované bifenyly (PCB). Pro rtuť je stanoven limit 0,1 ug / kg hmotnosti člověka na den. Pro člověka, který váží 68 kg, to znamená méně než 7 ug na den. Jedna z nejvíce kontaminovaných ryb, mečoun, může mít ve 110-ti gramové porci 100 ug rtuti, což představuje povolené množství za 14 dnů. Pro PCB se uvádí komplexní výpočet rizika rakoviny, nazvaný růstový faktor rakoviny. Obě tato čísla zhoršují problémy. Limit pro rtuť byl vypracován s ohledem na nervovou soustavu při vývoji plodu a je nastaven na úroveň, doporučenou těhotným ženám, které jsou nejzranitelnější skupinou populace.

Limit pro PCB byl stanoven v r.1997 z výsledků pokusů na krysách. Od té doby pak výzkumníci hledali cestu aplikace výsledků na rizika pro lidi, a v r.2003 v přehledu všech dostupných výzkumů došli k závěru, že „ váha důkazů nepodporuje příčinnou souvislost mezi PCB a rakovinou u lidí“. Tento závěr byl také zopakován v následné studii z roku 2009.

Dariush Mozaffarian z Harvardské školy veřejného zdraví, člen FAO /WHO , mezinárodní skupiny expertů ze Světové zdravotnické organizace a Organizace pro potraviny a zemědělství při OSN, shrnuje stav vědeckého poznání o konzumaci ryb: „Pokud nejste těhotná žena, existují důkazy, že rovnováha vždy směřuje k prospěšnosti ryb.“ Ačkoliv je teoreticky možné, že ryby mohou být velmi kontaminovány a mohou obsahovat málo omega3- mastných kyselin, což by nadělalo více škody než užitku, žádná taková ryba nebyla dosud nalezena. Dokonce jestli jíte rybu víc než 2x týdně, nejíte však stále stejný druh a tudíž nekonzumujete tytéž znečišťující látky stále znovu.

Takže nejen varování Fondu ochrany životního prostředí selhávají v informování o prospěšnosti konzumace ryb, ale navíc i výčet rizik může být přehnaný. A není to jen tato organizace: Rada na ochranu přírodních zdrojů, Lékaři za sociální zodpovědnost a další skupiny poukazují na stejná varování, a limity dané Fondem ochrany životního prostředí jsou základem pro mnohé publikace o konzumaci mořské potravy. Akvárium v zálivu Monterey používá hodnocení Fondu ochrany životního prostředí, aby v seznamu označil ryby, jejichž konzumace by měla být omezena „z důvodů obav ze rtuti a dalších kontaminantů.“ Také mnoho států uveřejňuje podobná varování. Studie z roku 2008, zabývající se těmito doporučeními, říká, že ani jediný z nich nezdůrazňuje užitek z konzumace ryb oproti rizikům, a čtvrtina všech doporučení nezmiňuje vůbec žádný užitek.

Fitzgerald zdůrazňuje, že data z posuzovaného výzkumu neříkají o riziku celou skutečnost . Existuje důkaz pro neurologické problémy po požití rtuti: většinou drobné neurologické problémy zahrnující zhoršené periferní vidění, nedostatečnou koordinaci pohybů a svalovou slabost. A odborníci na obou stranách souhlasí, že je teoreticky možné dostat otravu rtutí z konzumace ryb, ve kterých je velké množství rtuti. My nevíme, jak mnoho je „velké množství“, ale je to víc než běžný americký zákazník obvykle sní.

Ale nejen konzumace ryb je nebezpečná. Jak Mozaffarian a jeho kolegové z Harvardského institutu zdůrazňují, mezi lidmi, kteří vůbec nejedí olejnaté ryby víckrát než jednou či dvakrát týdně, je o 50 % vyšší riziko úmrtí na srdeční choroby než mezi lidmi, co je jedí víckrát než jednou či dvakrát týdně. Protože průměrný Američan sní kolem 7 kg ryb a mořských plodů za rok , zdá se být větší hrozbou jíst příliš málo ryb. A to je hrozba, kterou by měla taková doporučení, hovořící pouze o riziku a zrazující lidi od konzumace ryb, také brát v potaz.

Jay Shimshack, profesorka ekonomie na Tulane University v New Orleans, se zabývala odezvou zákazníků na rady ohledně ryb, zvláště v roce 2001, kdy FDA varovala před obsahem rtuti v rybách a následkem toho došlo k neplánovanému poklesu konzumace veškerých ryb: ne jenom mezi těhotnými ženami, a ne jenom druhů ryb s vysokým obsahem rtuti. Přestože jsou rady a doporučení pečlivě formulována a vyvážena užitkem ryb jako jídla, lidé to vnímají jako zprávu o nebezpečí. Profesorka Shimshack říká: „Můj výzkum uvádí, že lidé jsou až moc zaměřeni na negativní hlediska a nikoli na užitek.“
Mozaffarian poznamenává, že lidé mají tendenci být vystrašeni hrozbou škody než aby byli povzbuzeni příslibem prospěšnosti. „Lidé jsou zmatení. Dostali špatnou zprávu.“

Skupiny, které informují pouze o rizicích, používají tyto nástroje k ochraně lidského zdraví, ale možná že rady a doporučení mají doposud opačný účinek. To je jasné svědectví nepřiměřenosti těchto informací, které nejsou pojaty komplexně. Zatímco čekáme, až se rady a doporučení zlepší, nejlepší radou je jednoduše jíst ryby. Údaje ukazují, že užitek převažuje nad rizikem. Jestliže jste těhotná, sledujte návody, vydané FDA/EPA. Pokud nejste, střídejte druhy ryb a dbejte, abyste kupovali i ryby tzv.na konci potravního řetězce. Jestliže jste rybář, lovící na udici, informujte se u místních úřadů o stupni znečištění tam, kde rybaříte, a omezte konzumaci ryb ze znečištěných lokalit.

Zdroj: FAO/WHO, Washington postDiskuse k článku

Lucka | 16.04.2012 - 18:01

Výborný článek, jen se omlouvám za svou "negramotnost", ale chápu tedy dobře, že od šipky směrem doprava jsou ryby nejvhodnější a směrem dolů nejméně vhodné?

Frodik | 16.04.2012 - 19:24

Lucka: Je to jednoduché, čím více je ryba napravo, tím více má v sobě prospěšných omega-3 mastných kyselin. Čím více je dole, tím více obsahuje toxických látek (v grafu konkrétně rtuti). Takže jednoduše řečeno, nejprospěšnější a nejzdravější jsou ryby vpravo nahoře. Nejhůř jsou na tom pak ryby vlevo dole.

vera.11.11@ | 16.04.2012 - 20:12

Zajímalo by mne, kdy by byl pangasius. Nějak ho tam postrádám, na to jak je v čechách oblíbený.

Lucka | 16.04.2012 - 20:42

Frodik: fajne, děkuji za upřesnění, tak jsem to pochopila dobře. Sice se moje oblíbená treska nebo tuňák moc neumístily, ale zrovna v pátek se chystám vycestovat na sádky a koupit si jejich pstruha:) Tak ten to dožene:-) Vera: nó pangasius, takový fenomén mezi rybami, asi by byl takový propadák, že se ani raději neumístil:)

Lucka | 16.04.2012 - 20:43

Ještě tu postrádám trošku candáta, ale zřejmě by byl obdobně jako ten pstruh.

anonymní uživatel | 16.04.2012 - 20:50

O pangasiusi jsem nečetla nic hezkého, je to prý sladkovodní ryba, nikoliv mořská, na našem trhu se objevuje většinou původem Vietnamu. Chová se v nečisté vodě (ve stoce, která slouží pomalu i jako kanalizace vesničanů) krmena kdo ví čím. Jen jsem to četla, nemusí to být pravda. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pangas_spodnook%C3%BD nevím jak je tom s pravdomluvností wiki, nicméně tam píši, že je ok, no ale víte jak. Když rybu tak naši (pstruh).

Lucka | 17.04.2012 - 06:06

Dita: přesně tak, já na to viděla i krátký dokument v TV, byla tam i ukázka chovu skrytou kamerou a je to přesně jak píšeš, spíš taková odpadní ryba mezi ostatními rybami. Ačkoliv dřív, než jsem se dozvěděla o ní tohle, jsem jí mívala celkem ráda...bejvávalo...:)

anonymní uživatel | 17.04.2012 - 10:17

Pěkný článek,konečně něco přehledného :-) pěkná práce ;-)

anonymní uživatel | 17.04.2012 - 14:01

Článek je to moc pěkný,ja jsem na ryby bohužel alergicka,ale dcerka je má ráda a teši mě, že makrela co mám v mrazáku je vpravo nahoře :))

Stana | 17.04.2012 - 15:47

Pangacius je sladkovodní ryba.Sumečkovitá stejně jako naši sumci, tzn. že žije v bahně a živí se kaly apod.Přesto je český sumec pochoutka. U pangase záleží na původu, jsou i umělé chovy (Německo), kde jsou chováni v dobrých podmínkách, narozdíl od stok ve Vietnamu.Ale obsah omega3 nečekejte, tyto kyseliny jsou pouze v mořských rybách.

Lucka | 17.04.2012 - 17:32

Ještě mě napadlo - často používám konzervovaného tuňáka (obvykle je to ten žlutoploutvý) - je v jeho případě, tedy z plechovky stejný poměr, jako kdyby byl čerstvý nebo mražený?

anonymní uživatel | 18.04.2012 - 11:08

na první dojem je to super takovej přehled, na druhou stranu víte jak je to dneska s výzkumy a různými "zaručenými" testy. to samozřejmě nemyslím na tento web nebo článek, spíš na ten obrázek (zdroj Wash.post). "dneska" vyjde ve Washington post tato mapa ryb, "zítra" může vyjít v NY Times úplně jiná :) ale chci věřit, že je to pravdivý. o to víc mě ale mrzí, že je tak proklamovanej zdravej tuňák na tom tak špatně co se týče rtuti :( a to jakýkoli jeho druh. a ještě pozor na makrelu. makrela je sice vpravo nahoře, ovšem makrela královská nebo tichomořská už jsou na tom hůř. osobně makrelu a obecně ryby mám rád, ale někdy se na obalu člověk nedozví, jaký druh přesně to je. pak si vyberte... je to pořád o tom, že si výrobci/distributoři dělají co chcou a není na ně žádná páka. sice je jakýsi malý zlepšení třeba co se týká "éček" (i díky tomu, že se lidi začali zajímat o složení), ale z globálního hlediska je to pořád nic. pořád podle mě nevíme, co všechno jíme a co potraviny, ať už zelenina, maso, ryby atd., obsahují za látky. v potravinách je to velkej šlendrián na celým světě, a má to vliv na naše zdraví. (např. proč má dnes téměř každej člověk na něco alergii a dřív to byla výjimka? ale to už je na jinou diskuzi :) ) ps: sorry za esej

anonymní uživatel | 18.04.2012 - 11:14

btw buď jsem natvrdlej, nebo to nedává smysl s obrázkem, ale...: "...po zbytek měsíce je vaše volba omezena na nejméně kontaminované ryby jako halibut, mořský jazyk nebo žlutoploutvý tuňák" no když se podívám, kde na tom obrázku je žlutopl. tuňák, tak bych neřekl, že patří mezi nejméně kontaminované.

Lucka | 18.04.2012 - 14:24

Ve výrobku si bohužel člověk rybu nevybere, určitě máte v něčem pravdu, ale kdyby se člověk měl vyhýbat opravdu všemu co může škodit a není dobré, nemohl by dnes jíst už pomalu nic. Zůstává nejlepší volbou jít si s udicí posedět k rybníčku a vytáhnout vlastního kapříka či jinou čudlu:D (A i tady může vyvstat otázka, čím asi byli ryby krmené...?)

anonymní uživatel | 18.04.2012 - 18:09

ja jedl žraloka -.-

Lucka | 18.04.2012 - 18:22

A? :) Měl jste toho naporcovaného mraženého nebo snad čertvého?

happy.lenulka@ | 18.04.2012 - 19:19

takže tuňáka nee?

Frodik | 19.04.2012 - 06:35

happy.lenulka: Už je to pár měsíců zpátky, ale pamatuju si dobře na jeden díl Dr. House, kde pacientka měla problémy podobné otravě rtuti. Doktoři se vydali k ní domů a zjistili, že jedla tuňáka k snídani, obědu i večeři. Holt nějaká zblblá američanka :-) Ale každopádně došli k tomu, že když ho jedla takhle na husto a delší dobu, tak už té rtuti bylo dost na otravu. Tak samozřejmě je to seriál, ale na druhou něco na tom je. Já osobně jsem tuňáka taky moc rád, ale přesedlal jsem na sledě, v tabulce na opačném konci a navíc s velkým obsahem omega-3. Doporučil bych zavináče Varmuža (jediné bez umělých sladidel), jsou skutečně lahodné a pochutnám si na nich. Jenom ta cena :-( U nás v Bille (jinde je na našem maloměstě nemají) stojí 44 Kč.

Lucka | 24.04.2012 - 08:35

Myslíte že hraje roli v těch konz. tuňácích značka? Vyplatí se investice do asi nejdražších Rio Mare, než např. Giana atd.?

anonymní uživatel | 24.04.2012 - 11:57

Myslím, že je důležitý původ ryby, ne značka.

Lucka | 24.04.2012 - 13:56

Takže nejlepší původ u toho tuňáka kupříkladu bych měla hledat jaký? Nebo máte už nějakou osvědčenou značku?

alenka.soch@ | 26.04.2012 - 18:06

Moc hezký článek. Jen ten kapr by mohl být na tom trochu líp :-)

6sense | 28.04.2012 - 08:25

Pěkná tabulka, dosud jsem si ale myslel že bude výš sardinka než losos, makrela a sleď :). S tuňákem je to jasná reklamní masáž ... - tuňáka jsem nejedl už hóóódně dlouho :D. Ten kapr bude asi jiný než náš, zvlášť když jde o tabulku mořských potvor :) ("seafood") a jelikož je zdroj washingtonpost... (nám celkem vzdálené místo :))

anonymní uživatel | 29.04.2012 - 15:41

já miluju syrový tuňák a krevety :-). Mňam

anonymní uživatel | 5.05.2012 - 06:14

když pochybujete o rybach,zkuste ten olej z tr.jater,je to čisty..mají ho ve firmě nutrica.sk,nechal jsem si udělat rozbor (vlasová analýza).otrava těžkými kovy skoro 0.doporučuji.rozbor 3000 kč.olej asi 200kč což se s předraženýmí tobolkomi nedá srovnat

anonymní uživatel | 6.05.2012 - 21:59

Nedám dopustit na naprosto dostatečné rostlinné zdroje omega 3 i 6, vřele doporučuji čerstvě namleté lněné semínko a vlašské ořechy

Danah | 6.05.2012 - 23:38

Hlavně pozor na dobře nasolené ryby z Polska. :-))) Ještě nedávno jsem si myslela, jak budou zdravé. :-)))

Lucka | 10.05.2012 - 11:43

http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/vyhynou-morske-ryby-kvuli-nasi-zdrave-strave Z toho článku je fakt smutno, když si člověk uvědomí, že za chvíli už nebude ani ryba, která by snad žila volně a přirozeně...:(

◄skarabeus► | 29.08.2012 - 19:03

Lucko candát je rod dravých ryb z čeledi okounovití, takže lze předpokládat, že by byl někde u okouna říčního, tedy přibližně ve středu tabulky. Candát vyhledává obdobnou stravu i prostředí/lovná stanoviště jako okoun říční, mají oba bílé, velmi chutné a ceněné maso s podobnou strukturou i celkové vzhledově jsou si velmi podobní. Pstruh je lososovitá ryba s úplně jinými nároky na životní prostředí. Mě by zajímalo, kde by se umístilo to stříbrný vyšlechtěný cosi, co vydávají za pstruhy tzv. bahenní pstruzi a granuláci :) Proč je na siluetě sumečka amerického (tuková ploutvička, pár fousů nahoru apod.) označení sumec? Co to teda je? Stejnak ty údaje jsou z amerických ryb, takže ty naše české ryby by mohly být úplně jinde, co se týká vertikální polohy v grafickém zobrazení. Teď je období, kdy kapři ještě táhnou v čistší studenější vodě bohatší na kyslík proti proudu v přítocích rybníků. Dají se tam pro obratné s postřehem lehce optimálně takové čtyřicítky chytit do ruky ;) Jako malý jsem chytával do ruky jen tak malé pstroušky obecné, to bylo mnohem těžší.

anonymní uživatel | 2.09.2012 - 21:10

Ahoj. Jen mala poznamka k puvodu ryb. Pokud se jedna o morske ryby, jako sardinky (jsou vpravo nahore) apod. Je velice dulezite, aby ryby nebyly z baltickeho more. Balticke more je jedno velke smetiste plne tezkych kovu a jedu. Balticke more ma oznaceni FAO27, cili opatrne. Jinak sardinky Jadran, nebo Isabel jsou vyborne :-)

anonymní uživatel | 4.10.2012 - 11:48

S rybama mám neustálý problém. Věřím, že ty čerstvé jsou i chutné ale zmražené potvory mi v 90 % smrdí a nechutnají. Rybaření mě zoufale nebaví a navíc maso víceméně jediné dostupné ryby u nás - kapra mně nechutná. Je prostě takové blátivé. Nechápu, jak mám střídat ryby, jaké? Nebydlím v Praze a v okresním městě není ani rybárna a představa bůhví jak starého "čerstvého" lososa z Globusu mě fakt neláká.

anonymní uživatel | 19.10.2012 - 11:33

A co různé doplňky stravy obsahující omega 3? Dají se najít docela kvalitní. Není to možná lepší? Tyto tobolky by měly být zbaveny těžkých kovů...

anonymní uživatel | 9.03.2013 - 11:50

doporučuju také si stáhnout průvodce na stránkách http://www.platby.greenpeace.cz/ryby/ vlevo nahoře.

anonymní uživatel | 13.03.2013 - 09:14

Přestaneme kupovat Ryby? Jak vypadá BSE po kostní moučce u ryb, zatím nevím. http://news.e-republika.cz/article1557-Francouzi-necht-ji-umirat-na-otravene-ryby-vinou-EU Budeme kupovat ryby pouze z Francie?

Raskenius | 13.03.2013 - 12:35

Lidi pokud tu řešíte povětšinou, Omega 3 zkusili jste hledat jiné zdroje co takhle například lněný olej. A navíc ať se to komu líbí či nikoli ryba je stále maso, a tudíž jako takové pro člověka naprosto nepřirozená strava. člověk přirozeně není masožravec ani všežravec. Pokud by to někoho zajímalo více a je ochoten/schopen diskutovat bez předsudků a ega ať mě klidně kontaktuje.

anonymní uživatel | 23.03.2013 - 17:14

Před lety jsem v seriálu "Létající Čestmír" slyšel o tzv. mutantovi, tj. kapříkovi bez kostí. Zatím jsou "pouze" u GMO lososovi a "pouze" v USA, ale co není může být. Prý kyne dvakrát tak rychleji. http://news.e-republika.cz/article1608-Geneticky-modifikovane-ryby-do-na-eho-aludku

Tereza | 30.03.2013 - 11:17

Krásný článek. Miluju ryby a tohle je dost poučný.

anonymní uživatel | 25.06.2013 - 16:11

Rtuť se usazuje v hlavě a nejde ničím odstranit, prý jedině totálním zlitím alkoholem.

čmeláček | 13.10.2013 - 22:07

Dnes jsem si přečetla : Nejezte tuňáky . Období . ALL tuňák obecný je radioaktivní. ALL . Před rokem nás překvapilo zjištění ryby kontaminované po omezené vystavení radioaktivní vody. Vzhledem k tomu, článek poukazuje , všechny tuňáka obecného ulovených teď strávili celý svůj život vystaveny radioaktivní vody. Pokud jste neměli slyšet varování před rokem, prosím slyšet hned.Ann WernerKaždý tuňáka testovány v pobřežních vodách Kalifornie, se ukázala být kontaminovány radiací , která vznikla ve Fukušimě . Každý jeden .Před více než rokem , v květnu 2012 ,Wall Street Journal informoval o studii Stanford University . Daniel Madigan ,mořský ekolog , který studii vedl , byl citován jako pořekadlo , "tuňák balený to (záření) a přinesl ji na celém světě největší oceán. Byli jsme rozhodně překvapen , že vůbec a ještě více překvapen, vidět v každém z Měřili jsme . "Dalším členem studijní skupiny , mořský biolog Nicholas Fisher na Stony Brook University ve státě New York hlásil , " Zjistili jsme, že naprosto každý z nich měl srovnatelné koncentrace cesia 134 a cesia 137 ".To bylo více než před rokem . Ryby, které byly testovány měl poměrně málo expozici radioaktivním odpadem byl vyhozen do moře pojaderné taveniny přes to došlo v závodě Fukushima Daiichi v březnu 2011 . Od té doby , tok radioaktivním látkám dumping do oceánu pokračuje v nezmenšené míře . Ryby dorazí na tomto místě byly koupání v kontaminantů za celý svůj život .Radioaktivní cesium nepotopí do mořského dna , takže ryby plavou přes to a spolknout přes žábry nebo konzumací organismů , které se již požíval to. Jedná se o látku , která se přirozeně vyskytují v přírodě , ale , že úroveň cesia nalezené v tuňáka v roce 2012 , hladiny 3 procent vyšší , než je obvyklé . Měření pro tento rok nebyly zpřístupněny , nebo alespoň nic , že jsem byl schopen najít . Šel jsem hledal účinků užívání cesium . To je to, co jsem našel :Při kontaktu s radioaktivní cesium nastane , což je velmi nepravděpodobné, že člověk může dojít k poškození buněk v důsledku záření cesia částic . Vzhledem k tomu , mohou účinky jako nevolnost, zvracení, průjem a krvácení dochází . Přivystavení trvá dlouhou dobu , mohou lidé dokonce ztratit vědomí . Kóma nebo dokonce smrt pak může následovat. Jak vážné účinky jsou závislé na odolnosti jednotlivých osob a délky trvání expozice a koncentrace je člověk vystaven .tak nevím jak je to letos, to bylo loni, ale letos jsem se k tomu teprve dostala, může te si to přečíst na stránkách youtube :Bluefin Tuna Tests Positive for Radiation in California: Japan Nuclear Fallout On U.S. Shores?z kanálu ABCNews 3 304 zhlédnutí 0:20 Fukushima Radioactive Ocean Radiation Hits Hawaii

anonymní uživatel | 6.06.2015 - 15:58

Jím pouze ryby a zeleninu. Ryby vetšinou mořské aljašská treska , mořská štika apod Už se tak stravuji 2 měsíce, je to nebezpečné

alena.prchlikova@ | 6.06.2015 - 16:24

Z mého pohledu ano, je to moc jednostranný jídelníček, budou vám chybět některé složky výživy, které najdete v například v ovoci, luštěninách, semínkách a dalších. Maso jíst nutně nemusíte, ale kde máte sacharidy, tuky, které pomáhají vstřebat vitamíny...Ryby nepovažuji za to nejzdravější, co lze konzumovat, to samé platí o zelenině, která se běžně nabízí v obchodech. 

anonymní uživatel | 4.04.2017 - 08:18

Snažím se servírovat rybu rodině alespoň 1x týdně...ale lepší by bylo 2-3x...Vzhledem k problémům s cévami tedy doplňuji omega 3 pomocí Maxicoru - stačí 1 tobolka denně. Dokonce mi přestaly vypadávat vlasy a nehty jsou pevnější.

anonymní uživatel | 6.04.2017 - 11:54

Bohužel na mořské ryby mám alergii, takže nedostatek Omega3 řeším užíváním MaxiCoru - přece jen pro prevenci srdečních onemocnění by se něco dělat mělo, v rámci možností. Zvlášť když máme v rodině dispozice k blbému cholesterolu, na to je dobrý taky.

Přidat komentář

Nejnovější články

Výběr čerstvého ovoce a zeleniny po cel

Výběr čerstvého ovoce a zeleniny po celý rok je pro nás již samozřejmostí, jak…

Sezónní ovoce a zelenina - měsíc září

V obchodech je celoročně k dostání široký sortiment ovoce a zeleniny. Přesto…

Ohlédnutí za vinohradnickým rokem 2019/2020

Máte rádi víno? Pokud odpověď zní ano, možná vás bude zajímat, jestli vinic u…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?