Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

Kdo je kdo v oblasti bezpečnosti potravin

Publikováno: 03.08.2010     Autor: Neznámý

Představujeme evropské a mezinárodní organizace dohlížející na bezpečnost potravin.


Jako celosvětová organizace se WHO zabývá potřebami chudých národů a oblastí postižených válečnými aktivitami, stejně tak jako bohatými západními národy. Činnost WHO v oblasti nezávadnosti potravin, stravování a výživy spadá do dvou oddělení: 1. Výživa a zdraví. 2. Bezpečnost potravin a zoonosy.


Oddělení Výživa a zdraví zahrnuje čtyři pracovní směry:


Sledování tělesného růstu a dozor nad vývojem dětí: WHO vypracovává standardy tělesného růstu dětí od narození až do stáří 19 let, které jsou využívány ve zdravotnictví.

Výživová politika a programy se zaměřením na jednotlivé země: WHO vypracovává strategii a pomoc jednotlivým zemím při vyvíjení účinné potravinové a nutriční politiky. Zvláštní pozornost je věnována výživě kojenců a matek, obezitě, seniorům, stravovacím doporučením, nezávadnosti potravin a šíření HIV/AIDS. Klíčovým materiálem je zpráva o globální strategii v oblasti stravování, fyzické aktivity a zdraví.

Odstranění nedostatku mikroživin ve výživě: WHO monitoruje příjem vitaminů a minerálů u různých populačních skupin a zveřejňuje doporučení pro bezpečný příjem těchto složek, např. vitaminu A, jodu a železa.

Výživa v období krizí, přírodních katastrof a hladomoru: WHO poskytuje technickou podporu a dozor v případech válečných akcí, hladu, povodní a podobných událostí s cílem zajistit potřebnou výživu a zvýšit bezpečnost dostupných potravin.
WHO rovněž úzce spolupracuje v této oblasti s Výborem pro výživu OSN.

Oddělení pro bezpečnost potravin a zoonosy zajišťuje bezpečnost potravin v celém potravním řetězci s cílem zavádět opatření ke snížení výskytu nemocí vyvolaných potravinami, a to v celosvětovém měřítku. Tato opatření zahrnují i problém výskytu akrylamidu v tepelně zpracovaných potravinách, přítomnost polychlorovaných bifenylů (PCBs) a dioxinů v mase lososů a monitorování persistentních organických složek znečišťujících životní prostředí. Bezpečnost potravin je rovněž předmětem činnosti mezinárodního řetězce (INFOSAN), což je globální síť, kterou tvoří 177 národních organizací zajišťujících bezpečnost potravin.

FAO – Food and Agriculture Organization


FAO s hlavním sídlem v Římě je další důležitou organizací OSN. Je zaměřena na zvyšování úrovně výživy, zlepšení produktivity v zemědělství, zlepšení života na venkově a přispívání k růstu světové ekonomiky. Funguje rovněž jako neutrální forum, kde mohou různé země projednávat mezinárodní politiku a různá usnesení pro zajišťování odpovídající úrovně výživy.

V rámci FAO funguje osm oddělení. Bezpečnost potravin a výživy spadá do oddělení Zemědělství a ochrana spotřebitelů. FAO pokrývá širokou oblast problémů spojených s potravinami, např. složení potravin, aditiva, výchova v oblasti výživy, zajišťování kvality s důrazem na pomoc zemím, kde bezpečnost potravin není na vysoké úrovni. Činnost FAO se v některých úsecích překrývá s činností WHO, zvláště v oblasti nebezpečí podvýživy a zlepšení bezpečnosti potravin. Významné úkoly má FAO ve výrobě potravin, ochraně živočichů a rostlin proti různým nemocem a v obchodu s potravinami a surovinami.

FAO rovněž řídí větší počet webových portálů, kde mohou zájemci získat přístup k informacím o potravinách z různých zemí. Databáze FAOLEX poskytuje informace o národních zákonech a vyhláškách o potravinách, zemědělství a obnovitelných zdrojích. Globální fórum o bezpečnosti potravin a výživy shrnuje znalosti v této oblasti více než 300 odborníků z pěti kontinentů. Velmi cenné jsou statistické databáze FAO, které jsou často využívány jako zdroj informací při porovnávání trendů ve spotřebě potravin v různých zemích. Mezi další aktivity FAO patří publikování složení potravin (např. asijských nebo afrických potravin) a ve spolupráci s WHO publikování vědeckých doporučení vztahujících se k potravinám a výživě. FAO je rovněž sídlem komise Codex Alimentarius.

Spojený výbor expertů FAO/WHO týkající se potravinových aditivních látek (JECFA) je mezinárodní výbor odborníků, který je řízen oběma organizacemi OSN. Od roku 1956 se schází dvakrát za rok, původně hodnotil bezpečnost potravinových aditiv. V současné době se rovněž zabývá hodnocením kontaminantů, přírodních toxických látek a reziduí veterinárních léčiv v potravinách.

Evropské organizace


V některých členských státech zajišťují bezpečnost potravin různé organizace. EFSA (European Food Safety Authority) odpovídá za stanovení nebezpečí, zatímco Evropská komise (EC) ve spolupráci s Evropským parlamentem a členskými státy zajišťuje zavádění opatření, která jsou důsledkem aplikace nových poznatků.

Evropská komise


V rámci komise je bezpečnost potravin a výživa předmětem činnosti tří hlavních skupin: Zemědělství a rozvoj venkova, Zdraví a spotřebitelé a Životní prostředí, které tvoří podstatnou část výzkumných programů koordinovaných generálním ředitelstvím (DG) výzkumu.

DG Zemědělství a rozvoj venkova zahrnuje problematiku kvality potravin a zdraví hospodářských zvířat a zemědělských rostlin, dále dodávek mléčných výrobků, ovoce a zeleniny do škol a programů zajišťování odpovídající potravy pro postižené skupiny obyvatel v rámci EU. Evropská komise se mimo jiné zabývá i zdroji potravin v rámci EU, jejich původem, autenticitou, nutričními požadavky, aditivy a povolenými přísadami. Vedoucí úlohu v této oblasti zajišťuje DG Zdraví a spotřebitelé s aktivitami, které se týkají značení výrobků, zdraví obyvatel, bezpečnosti potravinových řetězců (včetně zdraví zvířat a nezávadnosti krmiv a potravin).

DG Zdraví a spotřebitelé rovněž pomáhá členským státům ovlivňovat životní styl s cílem snižovat výskyt obezity, kardiovaskulárních chorob a rakoviny. Od roku 2007 zajišťuje výměnu návrhů mezi členskými státy v oblasti výživy, vhodného složení potravin a zavedení aktivního životního stylu. Jedním z nedávných výsledků byla i celoevropská kampaň za snížení příjmu soli, jejíž výsledky budou předloženy k revizi v roce 2010.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)


Tento orgán byl založen v roce 2002 jako nezávislý úřad s cílem zajistit spotřebitelům vysoce kvalitní potraviny. Jeho činnost zahrnuje sledování nezávadných potravin i nezávadnost krmiv, zdravotního stavu hospodářských zvířat a jejich dobrého životního prostředí, dále ochrany zemědělských rostlin a nezávadnosti rostlinných produktů.

EFSA zahrnuje 10 vědeckých panelů, které zastřešuje vědecký výbor složený z nezávislých odborníků různých států EU. Panely zahrnují různé problémy,např. potravinářská aditiva, toxikologie, geneticky modifikované organismy, zdraví zvířat, výživa a alergie a další.

Další informace


World Health Organization who.int/enWorld
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) who.int/ipcs/food/jecfa/en
Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health report who.int
WHO Briefing note on ‘5 Keys to Safer Food’ who.int
Food and Agriculture Organization of the United Nations fao.org
European Commission ec.europa.eu
European Food Safety Authority efsa.europa.euDiskuse k článku

Zatím nebyl přidán žádný komentář

Přidat komentář

Nejnovější články

Vegetariánské pokrmy

V Černých ovcích jsme se podívali na složení, chuť a vůni vegetariánských…

Potravinové filtry na Rohlíku

Nákup na Rohlíku si nyní můžete přizpůsobit vlastním preferencím.

Zakysané mléčné výrobky

Divák A DOST! zaslal podnět s tím, že mlékárny ředí podmáslí obyčejným mlékem.…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?