Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

Monitoring dietární expozice člověka v ČR

Publikováno: 24.09.2023     Autor: Hana Nova

Monitoring dietární expozice občanů ČR nebo-li laicky řečeno, co pozitivního nebo negativního vlastně v běžné stravě průměrného Čecha můžeme očekávat.


Monitoring dietární expozice funguje na v různé formě na Státním zdravotním ústavu už 30 roků. Část sledování v roce 2022 byla věnována monitoringu výskytu potravin na bázi geneticky modifikovaných organismů (GM). V tomto případě jde především o naplňování principů předběžné opatrnosti ve vztahu k možné přítomnosti neschválených zdravotně netestovaných GM produktů na trhu. Přítomnost GMO musí být povinně značena.

Pravidelně se opakuje i monitoring vybraných toxigenních plísní v potravinách na trhu v ČR. Provádí se specializované mykologické vyšetření, které je zaměřeno na popis a charakterizaci nebezpečí výskytu toxigenních plísní. V ČR nejsou prakticky žádná aktuální data o míře kvalitativní a kvantitativní kontaminace potravin plísněmi, ani data o výskytu producentů významných mykotoxinů v potravinách. Projekt se snaží popsat aktuální situaci související se změnami klimatu a dovozem potravin z různých částí světa.

Rozsáhlou částí je dlouhodobý monitoring dietární expozice populace vybraným škodlivým chemickým látkám. Je legislativně pevně zakotvený v řadě předpisů ČR a samozřejmě i v předpisech EU. Od běžné kontroly potravin se liší tím, že zahrnuje celý model chování spotřebitele (včetně kulinární úpravy potravin) a pracuje s celou paletou obvykle konzumovaných potravin (nikoli pouze rizikových skupin). Je to tedy ekonomický způsob, jak provádět přesnější charakterizaci zdravotních rizik pro populaci. V roce 2022 probíhal první rok z dvouleté periody vzorkování (2022–2023). Výsledky budou kompletovány a publikovány v roce 2024.

Poslední část byla zaměřena na hodnocení přívodu živin (nutrientů). Tato část přináší informace z hlediska výživy populace a zaměřuje se na charakterizaci zdravotních rizik spojených s nedostatečným přívodem vybraných nutrientů.

A co výsledky?

Detekce a identifikace geneticky modifikovaných organismů

Získané výsledky dokazují, že v tržní síti v ČR v posledních letech nedochází k záchytům nepovolené transgenní rýže v rýži a výrobcích z rýže ve srovnání s minulým obdobím.

Při konzumaci potravin na bázi sledovaných GMO nebyl dosud pozorován žádný škodlivý efekt na zdraví lidí či zvířat. V roce 2023 bude studie „HYGIMON“ se zaměřením na přítomnost nepovolené transgenní rýže ve výrobcích z rýže a v rýži pokračovat.

Hodnocení přívodu minerálních látek

Cílem bylo posoudit adekvátnost přívodu u vybraných minerálních látek (vápník, hořčík, fosfor, železo, zinek, sodík, draslík, selen, jód, měď, chróm, mangan a molybden) pro různé skupiny populace ČR. K hodnocení byla využita data o spotřebě potravin z národní Studie individuální spotřeby potravin (SISP04) a aktuální hodnoty obsahu minerálních látek v potravinách stanovených v rámci projektu IV Monitoringu.

Z výsledků provedeného šetření vyplývá, že obecně je přívod řady minerálních látek nižší, než by odpovídalo dostupným doporučením, a to zvláště u žen ve všech věkových skupinách (15 a více let) a také u starších mužů (60 a více let). Naopak nadměrný přívod byl zaznamenán v případě sodíku u mužů již od 11 let věku.

Ostatní výsledky jsou buď součástí jiných hlášení nebo budou publikovány až po uzavření celého projektu.

Zdroj: SZU

Nejnovější články

Jak jsme na tom s jódem?

V březnu se uskutečnil den JODu a při této příležitosti uspořádal SZU…

Nutrivigilance – zpráva za rok 2023

NUTRIVIGILANCE - zdravotní bdělost nad potravinami- souhrnná zpráva za rok 2023.

Test quinoy 2024

Ačkoliv je quinoa jedna z nejstarších plodin světa, Evropa ji objevila teprve…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?