Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

Použití označení šlehačka u výrobků z rostlinných tuků

Publikováno: 29.04.2023     Autor: Slunew

Lze použít název „šlehačka“ v označování čistě rostlinných výrobků? Lze použít název „šlehačka“ u směsných výrobků, kdy část mléčného tuku byla nahrazena tukem rostlinným?


Pro ty, co to chtějí zkráceně, NE NELZE! , ale jen v případě, že je v ní alespoň nějaký ten mléčný tuk.

A pro ty kdo chtějí zdůvodnění, tak trochu obšírněji:

Dle článku 78 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“) se na mléko a mléčné výrobky určené pro lidskou spotřebu použijí definice, označení a obchodní názvy stanovené v příloze VII daného nařízení.

Dle článku 78 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 lze definice, označení nebo obchodní názvy stanovené v příloze VII v Unii použít pro uvádění na trh pouze v případě produktu, který splňuje odpovídající požadavky stanovené v uvedené příloze.

Dle přílohy VII části III bod 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 se „mléčnými výrobky“ rozumějí výrobky získané výlučně z mléka, přičemž se však mohou přidávat další látky nezbytné pro jejich výrobu, pokud tyto látky nejsou použity za účelem úplného nebo částečného nahrazení jakékoli mléčné složky.

Výhradně pro mléčné výrobky se vyhrazují názvy syrovátka, smetana, máslo, sýr, jogurt a další uvedené pod písm. a) a dále podle písmene b) „názvy skutečně používané pro mléčné výrobky ve smyslu článku 5 směrnice 2000/13/ES nebo článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011“.

Dle přílohy VII části III bodu 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 se označení podle bodů 1, 2 a 3 mohou používat pouze pro produkty uvedené v těchto bodech.

Dle přílohy VII části III bodu 6 nařízení (EU) č. 1308/2013 se pro jiné produkty, než jsou produkty uvedené v bodech 1, 2 a 3 této části, nesmí použít žádná etiketa, obchodní dokument, propagační materiál ani žádná forma reklamy podle definice článku 2 směrnice Rady 2006/114/ES, ani jakýkoli způsob obchodní úpravy uvádějící, naznačující nebo vyvolávající dojem, že daný produkt je produktem odvětví mléka a mléčných výrobků.

Výkladem těchto ustanovení dospěl Soudní dvůr EU v bodech 29 až 30 odůvodnění svého rozsudku ve věci C-422/16 k závěru, že ačkoliv např. německý výraz „Sahne“ stejně jako francouzský výraz „Chantilly“ (šlehačka) není, na rozdíl od výrazu „Rahm“, uveden mezi názvy mléčných výrobků vyjmenovaných v příloze VII části III bodě 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, nemá tato skutečnost vliv na to, že tento výraz označuje smetanu, kterou lze ušlehat. Jedná se tedy o název ve smyslu článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011, skutečně používaný pro mléčný výrobek. Ani uvedený výraz tedy nelze v zásadě legálně použít pro označení čistě rostlinného produktu.

Výše uvedený závěr Soudního dvora EU k názvům „Sahne“, resp. „Chantilly“, lze vztáhnout i na český název „šlehačka“. Název šlehačka sice není uveden mezi názvy mléčných výrobků vyjmenovaných v příloze VII části III bodě 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013, ale je ve smyslu článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011 vžitým názvem[1] v České republice pro našlehanou smetanu nebo smetanu určenou ke šlehání. Jedná se tedy o název skutečně používaný pro mléčné výrobky, který nelze použít pro označení výrobku čistě rostlinného původu nebo výrobku, v jehož složení je použita látka za účelem úplného nebo částečného nahrazení mléčné složky.

Označení „šlehačka“ je chráněno článkem 78 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 ve spojení s ustanovením přílohy VII části III bodu 2 písm. b) a navazujícími ustanoveními přílohy VII části III bodu 5 a 6 tohoto nařízení.

 

 

[1] čl. 2 odst. 2 písm. o) nařízení (EU) 1169/2011 – „vžitým názvem“ název, který je v členském státě, kde se daná potravina prodává, přijat spotřebiteli jako název potraviny, aniž by potřeboval další vysvětlení;


Zdroj: SZPI

 

Nejnovější články

Jaká je nejzdravější strava?

Není univerzální zdravá dieta! Ano jsou univerzální živiny, ale jejich…

BIO potravina roku 2024

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vyhlašuje soutěž Nejlepší biopotravina roku…

V Česku chybí kuřecí...

Na trhu chybí drůbeží maso. Není to nářek zpracovatelů masa, ale prostý popis…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?