Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

RASFF systém - roste počet oznámení kategorie Varování

Publikováno: 11.10.2021     Autor: Hana Nova

Evropská Komise publikovala zprávu o používání Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v EU za rok 2020.


Evropa má systém (RASFF), kde se hlásí problémy na poli potravin a krmiv. Díky tomu je možné napříč Evropou zabezpečit případné stažení problematických výrobků kdekoli v Evropské unii a zároveň omezit duplicitu některých kontrol a tím zvýšit počet ve finále kontrolovaných výrobků jdoucích na trh. A samozřejmě vydává pravidelné zprávy, jak moc je/není s potravinami a krmivy problém.

Co je to RASFF?

RASFF - (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva) slouží k oznamování přímého a nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému : Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA)

Pokud má některý člen RASFF informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí prostřednictvím RASFF okamžitě informovat Evropskou komisi - ta vyhodnocuje všechna příchozí hlášení a předává je dále všem členům RASFF prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení: (Varování, Informace, Odmítnutí na hranicích a Novinky) členové systému dále provedou kroky podle typu oznámení a okamžitě informují Komisi o přijatých opatřeních.

Více o systému RASFF se můžete dočíst zde.

 

Zpráva o používání RASFF v EU za rok 2020

Členské státy v loňském roce oznámily Evropské komisi celkem 3862 oznámení o rizicích spojených s potravinami nebo krmivy. Jedná se tak o mírný pokles v oznámení oproti zprávě z rok 2019, což je pravděpodobně dáno situací ovlivněnou covid pandemií a tím menším počtem zaznamenaných oznámení souvisejících s odmítnutím zboží na hranicích.

Z celkových 3862 oznámení bylo 1398 oznámení klasifikováno jako “Varování” , tedy oznámení poukazující na zdravotní riziko, u nichž je potřeba ze strany provozovatelů potravinářských / krmivářských podniků nebo kontrolních orgánů provést rychlé nápravné opatření. V posledních sedmi letech se tento počet v kategorii varování zdvojnásobil, což poukazuje na to, že během tohoto časového období se systém RASFF stal mnohem více účinnějším v detekci a oznamování potravin a krmiv, které pro spotřebitele představují významné riziko.

Ethylenoxid v sezamových semenech byl nejvíce oznamovaným problémem. přičemž většinu oznámení ohlásily samotné společnosti v rámci vlastní kontroly jejich zásob (vlastní kontroly versus úřední kontroly). Tak jako v minulých letech se nejvíce oznámení v roce 2020 týkala potravin, dále pak krmiv (6 %) a materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (FCM, 3 %). Systém RASFF byl v roce 2020 účinným nástrojem pro sledování a odstraňování problémových produktů z trhu EU.

Výroční zpráva RASFF a další materiály:

Výroční zpráva EK za rok 2020 - RASFF (pdf)

Předchozí Výroční zprávy RASFF a další publikace EK týkající se RASFF


 

Zdroj: 

Internetový portál bezpečnosti potravin - Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) (bezpecnostpotravin.cz)

Internetový portál bezpečnosti potravin - Výroční zpráva EK "RASFF" ukazuje významný nárůst v počtu oznámení kategorie Varování (bezpecnostpotravin.cz)

Nejnovější články

Co do mikulášské punčochy?

Mikulášská, případně svatobarborská nadílka se blíží. Nevíte si rady co bude…

Místo klasického plastu obaly z biocelulózy?

Plastové obaly potravin představují podstatnou část odpadních plastů na…

Státní veterinární správa radí :)

SVS vytvořila leták o převozu potravin živočišného původu. Leták má zlepšit…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?