Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

Víte co jsou šumivá vína?

Publikováno: 22.05.2021     Autor: Slunew

"Bublinky" kdo by je neměl rád...nepil na oslavách nebo jen tak k lepší letní atmosféře...


U nás ve FÉR potravině máme „bublinky“ rádi. A jak jste na tom Vy. Stačí vám jen chutná – nechutná nebo chcete vědět jak se šumivá vína rozdělují, jaké technologie se používají při jejich výrobě a jaké jsou požadavky na jejich označování? 

Pro někoho možná nudná teorie, někdo třeba objeví něco zajímavého, co nevěděl...

Rozdělení vybraných produktů z révy vinné dle definic uvedených v příloze VII části II nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

Šumivé víno

 • získává se prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením (vinných hroznů, hroznového moštu, vína);
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2 pocházejícího výhradně z kvašení;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2;
 • kupáže určené k jeho výrobě vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 8,5 % obj.

Jakostní šumivé víno

 • získává se prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením (vinných hroznů, hroznového moštu, vína);
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2 pocházejícího výhradně z kvašení;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3,5 baru způsobený rozpuštěným CO2;
 • kupáže určené k jeho výrobě vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.

Jakostní aromatické šumivé víno

jakostní šumivé víno, které:

 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20°C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2;
 • pro kupáž se použije pouze hroznový mošt nebo částečně zkvašený hroznový mošt, který je získán ze zvláštních moštových odrůd (Dodatek k příloze II nařízení Komise (EU) 2019/934);
 • vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 6 % obj.;
 • vykazuje celkový obsah alkoholu nejméně 10 % obj.

Šumivé víno dosycené CO2

 • získává se z vína bez chráněného označení původu i chráněného zeměpisného označení;
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2, který do něj byl zcela či částečně dodán;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2.

 

Požadavky na označování vybraných produktů z révy vinné dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Komise (EU) 2019/33

Povinné údaje dle článku 118 a 119 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

 • označení druhu výrobku z révy vinné (např. šumivé víno aj.);
 • výrazy CHOP a název CHOP (pokud výrobek splňuje požadavky CHOP);
 • skutečný obsah alkoholu v % objemových;
 • uvedení provenience;
 • název producenta (výrobce) nebo prodejce;
 • u dovážených vín název dovozce;
 • údaj o obsahu cukru.

Nepovinné údaje dle článku 120 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

 • ročník sklizně;
 • název moštové odrůdy (v případě šumivých vín a jakostních šumivých vín mohou být názvy moštových odrůd použité pro doplnění popisu výrobku, a to „Pinot blanc“, „Pinot noir“, „Pinot meunier“ nebo „Pinot gris“, a odpovídající názvy v ostatních jazycích Unie nahrazeny synonymem „Pinot“);
 • tradiční výrazy u vín s CHOP / CHZO;
 • symbol Unie označující CHOP / CHZO;
 • údaje o určitých výrobních metodách aj.

Obchodní úprava vybraných výrobků dle nařízení Komise (EU) 2019/33

(vybraná ustanovení vztahující se k těmto výrobkům)

 • odchylky týkající se výroby ve vymezené zeměpisné oblasti pro šumivé víno s CHOP - pokud to umožňuje specifikace výrobku, může být výrobek vinifikován mimo oblast nacházející se v bezprostřední blízkosti dané vymezené oblasti (pokud se tento postup používal před dnem 1. 3. 1986) (ustanovení čl. 5 odst. 2 daného nařízení);
   
 • údaj o provenienci (ustanovení článku 45 daného nařízení)
  • Slovy „víno z (…)“, „vyrobeno v (…)“, „výrobek z (…)“ nebo „sekt z (…)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním názvu členského státu, na jejichž území byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno;
  • U daných produktů bez CHOP / CHZO může být údaj nahrazen údajem „vyrobeno v (…)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním členského státu, v němž došlo k druhotnému kvašení.
    
 • výrazy (ustanovení článku 48 odst. 1 daného nařízení) „šumivé víno dosycené oxidem uhličitým“ se doplní slovy „získáno dosycením oxidem uhličitým“ uvedenými písmem stejného typu a velikostí, a to i v případě, kdy lze odkaz na druh výrobku z révy vinné vynechat dle čl. 119 odst. 2 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013;
   
 • u jakostních šumivých vín je možné vynechat odkaz na druh výrobku z révy vinné u vín, jejichž etikety obsahují výraz „Sekt“ (ustanovení čl. 48 odst. 3 daného nařízení);
   
 • výraz „kvašeno v lahvi“ je možné použít pouze k popisu šumivých vín s CHOP nebo jakostních šumivých vín (ustanovení čl. 53 odst. 3 daného nařízení), pokud:
  • výrobek získal CO2 vlivem druhotného alkoholového kvašení v lahvi,
  • délka výrobního procesu včetně zrání v podniku, v němž byl výrobek vyroben, vypočítaná od začátku kvašení způsobujícího tvorbu CO2 v kupáži, nebyla kratší než 9 měsíců,
  • doba kvašení způsobujícího tvorbu CO2 v kupáži a doba neoddělení kupáže od kalů činí nejméně 90 dnů,
  • výrobek byl oddělen od kalů filtrací pomocí transferní metody nebo jejich odstřelením (degorzáží);
    
 • výrazy „kvašeno v lahvi tradiční metodou“ nebo „tradiční způsob“ nebo „klasická metoda“ nebo „klasická tradiční metoda“ je možné použít pouze k popisu šumivých vín s CHOP nebo jakostních šumivých vín (ustanovení čl. 53 odst. 4 daného nařízení), pokud výrobek:
  • získal CO2 vlivem druhotného alkoholového kvašení v lahvi,
  • zůstal nepřetržitě v kontaktu s kaly po dobu alespoň 9 měsíců v tomtéž podniku od okamžiku, kdy byla vytvořena kupáž,
  • byl oddělen od kalů jejich odstřelením (degorzáží);
    
 • výraz „Crémant“ může být použit pouze pro bílá nebo růžová jakostní šumivá vína s CHOP (ustanovení čl. 53 odst. 5 daného nařízení), pokud:
  • hrozny byly sklizeny ručně,
  • víno je vyrobeno z moštu získaného lisováním celých hroznů nebo hroznů bez stopek. Množství moštu získaného ze 150 kg hroznů nesmí přesáhnout 100 litrů,
  • maximální obsah CO2 nepřesahuje 150 mg/l,
  • obsah cukru je do 50 g/l,
  • víno splňuje požadavky stanovené pro výrazy „kvašeno v láhvi tradiční metodou“ aj. (viz výše);
    
 • šumivé víno, jakostní šumivé víno a jakostní aromatické šumivé víno vyrobené v Unii se uvádí na trh nebo vyváží ve skleněných lahvích typu určeného pro „šumivé víno“ uzavřených (ustanovení čl. 57 odst. 1 daného nařízení):
  • u lahví se jmenovitým objemem více než 0,20 litru: zátkou hříbkovitého tvaru z korku nebo jiného materiálu, který může přijít do styku s potravinami, jež je držena na svém místě připevněním a v případě potřeby je přikryta čepičkou a zcela obalena ve fólii, která pokrývá danou zátku a celé hrdlo lahve nebo jeho část;
  • u lahví se jmenovitým objemem nejvýše 0,20 litrů: jakýmkoli jiným vhodným uzávěrem.
    
 • současně nelze uvádět na trh jiné nápoje než šumivé víno:
  • ve skleněných lahvích typu určeného pro „šumivé víno“, nebo
  • s uzávěrem blíže popsaným v čl. 57 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/33. 

 

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/prehled-pozadavku-na-sumiva-vina.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

https://www.szpi.gov.cz/clanek/prehled-pozadavku-na-sumiva-vina.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d



Diskuse k článku

Zatím nebyl přidán žádný komentář

Přidat komentář

Nejnovější články

Červi jako nová pochoutka?

Členské státy Evropské unie (EU) schválily návrh Evropské komise (EK), který…

Zdravé pečení?

Zdravý koláč? Záleží, co za koláč upečete. Pokud vyměníte bílý cukr za třtinový…

Je libo kozí sýr?

Někomu voní, jiným smrdí...jedni ho milují, jiní nemusí...inu kozí sýr. A jak…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?