Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

Zastavte potraviny s mnoha druhy pesticidů!

Publikováno: 04.09.2018     Autor: FÉR potravina

Zastavte potraviny s mnoha druhy pesticidů! Tak zní apel Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu.


Zastavte potraviny s mnoha druhy pesticidů!

Poslední dobou velmi často, ať už dozorové orgány nebo různé spotřebitelské organizace a testy a pořady zjišťují, že v mnoha druzích potravin jsou rezidua pesticidů. Odstartovaly to čaje, pak různé obiloviny, rajčata a papriky a posledním „úlovkem“ byla jablka, která obsahovala rezidua 19 druhů pesticidů. I když jednotlivé pesticidy nepřekročily toxikologické meze pro jednotlivé látky ani pro neurotoxický efekt, nemůžeme říci, že nepůsobí na jiné systémy v těle (štítná žláza, reprodukční systém, hormonální regulace) a proto Centrum zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu (SZU) pod vedením J.Rupricha vydalo“ apel", který vyplynul z jejich praxe hodnocení zdravotních rizik!

Předběžná opatrnost podle Nařízení EPR. č. 178/2002 je na místě!

Co je předběžná opatrnost?

Článek 7 uvedeného nařízení, nadepsaný „Zásada předběžné opatrnosti“, stanoví:

  1. „Za zvláštních okolností, kdy je po zhodnocení dostupných informací zjištěna možnost škodlivých účinků na zdraví, kdy však přetrvává vědecká nejistota, mohou být přijata předběžná opatření v rámci řízení rizika nezbytná k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví zvolené ve Společenství, dokud nebudou k dispozici další vědecké informace pro komplexnější hodnocení rizika.
  2. Opatření přijatá podle odstavce 1 musí být přiměřená a nesmí omezovat obchod více, než je nezbytné pro dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví zvolené ve Společenství, s přihlédnutím k technické a ekonomické proveditelnosti a dalším faktorům považovaným za daných okolností za opodstatněné. Opatření se přezkoumají po uplynutí přiměřené doby, která závisí na povaze identifikovaného rizika pro život nebo zdraví a na druhu vědeckých informací nezbytných k odstranění vědecké nejistoty a k provedení komplexnějšího hodnocení rizika.“

Článek 14 nařízení č. 178/2002, nadepsaný „Požadavky na bezpečnost potravin“, stanoví:

  1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
  2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, je-li považována za

a) škodlivou pro zdraví;

b) nevhodnou k lidské spotřebě.

V zájmu zdraví nebuďme lhostejní! Jak se tato otázka řeší s producenty, dovozci a prodejci?

CZVP Brno, SZÚ Praha, 31.8.2018Diskuse k článku

Zatím nebyl přidán žádný komentář

Přidat komentář

Nejnovější články

Hody hody doprovody

Podívejte se jak ADost testovalo vejce.

Domácí či kupovaný?

Domácí či kupovaný příkrm? Oba mají svá pro a proti.

Alkohol a kalorická hodnota

Na našemu webu sice alkohol nehodnotíme, ale protože nově bude muset být na…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?