Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

Dvojí kvalita potravin

Publikováno: 05.08.2022     Autor: FÉR potravina

Dne 27. dubna 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 174/2021 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Novela se týkala dvojí kvality potravin.


O dvojí kvalitě potravin - od počátečního poukázání na nekalosti, přes politickou diskuzi a studii porovnávající výrobky napříč Evropou, až po první výsledky, jsme vám postupně tady na našich stránkách přinášeli.

Výsledkem bylo přijmutí legislativních změn, které od vyhlášení (od 12.5.2021) a přechodného období (do 28.5.2022) jsou již v plné platnosti.

Obecně

 Zavedení zákazu dvojí kvality potravin, jak lze tento institut zjednodušeně označit, je zásadní změnou, kterou novela přinesla. Jako výrobky dvojí kvality označujeme výrobky zaměnitelné za výrobky horší kvality vyrobené v členských zemích Evropské unie určené pro evropský trh.

Zákaz dvojí kvality potravin

Česká potravina a cizí potravina se tedy mohou zdát na první pohled totožné, při bližším pohledu na složení ale narazíme na rozdíly, a to jak v množství přidaných složek potraviny, tak v jejich kvalitě. Dvojí kvalita potravin je podle Evropské unie svou podstatou klamavá, spadá tedy do kategorie nekalosoutěžních praktik a jako taková je zakázaná! Směrnici o nekalých obchodních praktikách Evropské unie v sobě neobsahuje ostrý zákaz dvojí kvality potravin. Ten v tomto případě zajišťuje právě novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Novela upravuje výše zmíněnou problematiku v nových ustanoveních § 10 odst. 1 písm. f) a g), která stanovují, že: „Na trh je zakázáno uvádět potraviny […]:

f) obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin a

g) zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi a pokud není potravina opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení nebo vlastnostech.“

V tomto případě lze tedy hovořit o tzv. „tvrdém zákazu“ dvojí kvality potravin, který bude po nabytí účinnosti vylučovat prodej produktů dvojí kvality v českých obchodech.

Tak snad se opravdu tyto pravidla budou dodržovat!

Autor: www.peytonlegal.cz

Zdroj: https://www.peytonlegal.cz/dvoji-kvalita-potravin/

Nejnovější články

I bůček může být zdravá potravina...

Člověk nepotřebuje znát a umět čísílka těch éček nebo znát názvy chemických…

Slovníček pojmů - AROMA

Aroma, aromata, přírodní "jaké" aroma, či l(přírodní) látka určená k…

NutriScore změnilo výpočet

Nutri-Score je barevný štítek, který se nachází na přední straně balení…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?